Obnova místní komunikace v ulici Větrná

Výzva zájemcům a zadávací dokumentace k podání nabídky_Lhotka

Výzva zájemcům a zadávací dokumentace k podání nabídky_Lhotka

Příloha 1 Krycí list nabídky_MMR
Příloha 2 Základní kvalifikační předpoklady
Příloha 3 Návrh smlouvy o dílo
Příloha 4 Čestné prohlašení o poddodavatelích 2017
Příloha 5 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách
Příloha 6 Slepý položkový rozpočet