Poplatky pro rok 2022

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, o výši poplatků pro rok 2022.

Poplatky za komunální odpad
Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je stanovena na  částku 600,- Kč / osobu trvale bydlící.
Chataři a chalupáři hradí 600,- Kč za nemovitost.

Poplatky za psy
Výše poplatku za psa se pro rok 2022 .

Jeden pes 50,- Kč
za každého dalšího psa 75,- Kč. 

Platba
Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách
Každý čtvrtek od 18.00  do 20.00 hodin

Nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je
číslo popisné rodinného domu.

Do textu uveďte, jaký poplatek hradíte.

Termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního odpadu / poplatků za psy je stanoven nejpozději
do 28. 2. kalendářního roku.