Poplatky za komunální odpad a psy 2021

Poplatky za komunální odpad a psy

Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, chataři a chalupáři také do 28. 2. kalendářního roku. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2021 stanovena na částku 600,- Kč / osobu trvale bydlící. Chataři a chalupáři hradí 600,- Kč za nemovitost.

Výše poplatku za psa se pro rok 2021 se nemění. Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč.

Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol je číslo popisné rodinného domu. Do textu uveďte, jaký poplatek hradíte.

Více..