Veřejná zakázka – Kuželna Lhotka – dodávka a montáž technologie


Příloha_1-Krycí-list-nabídky
Příloha_2-Základní_kvalifikační_předpoklady
Příloha_3-Smlouva-o-dílo_návrh
Příloha_4-Čestné_prohlašení_o_poddodavatelích
Příloha_5-Čestné-prohlášení-o-realizovaných-zakázkách
Příloha_6 Výkaz výměr
Příloha_7-Technicke-predpisy-WNBA
Technicke-předpisy-CKA