Výběrové řízení Kuželna

Výzva zájemcům k podání nabídky a zadávací dokumentace


Výzva zájemcům k podání nabídky a zadávací dokumentace
Příloha 1 Krycí list nabídky
Příloha 2 Základní kvalifikační předpoklady
Příloha 3 Smlouva o dílo návrh
Příloha 4 Čestné prohlašení o poddodavatelích
Příloha 5 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách
Příloha 6 Výkaz výměr

PD kuželna (zip)