Zásobování vodou

Vážení občané,
vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás
společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření
vodou z veřejného vodovodu.

Tato voda není určena pro plnění bazénů,
zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a jejího využití k hygieně.
Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a
navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k
omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě
delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování
projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně
informovat prostřednictvím webových stránek obce.
Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Tomáš Hejduk
Starosta obce

Kontakty pro další informace:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Tel.: 311 747 111
Zelená linka 800 100 663
www.vakberoun.cz