12. Obnova a rozšíření veřejného osvětlení

V březnu 2015 došlo k doplnění veřejného osvětlení v ulici Dolní