3. Výměna vodovodního řadu

Lhotka – výměna vodovodní přípojky
Kontaktní údaje VaK Beroun
Návrh – nabídkový rozpočet Vak
Náklady na realizaci vodovodní přípojky – souběh s kanalizační přípojkou
Náklady na realizaci vodovodní přípojky – uložení v místní komunikaci
Náklady na realizaci vodovodní přípojky – ostatní plochy
Náklady na realizaci vodovodní přípojky – státní komunikace, samostatně
Náklady na realizaci vodovodní přípojky – štěrkové plochy, samostatně