Obnova komunikaci v obci Lhotka- ulice Hořejší, Ulička a propojovací ulice mezi ulicemi Hořejší a Ke Hřišti

Ke stažení ZIP

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace
Příloha č.6_Slepý položkový rozpočet
Příloha 5 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách
Příloha_4 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o poddodavatelích
Příloha_3 Návrh smlouvy o dílo
Příloha_2 Základní_kvalifikační_předpoklady
Příloha_1 Krycí list nabídky 2021

G_0_TIT
D_9_ODVOD_ZLAB
D_8_PRIP
D_7_UV
D_6_VYT_VYKR
D_5_CHPR
D_4_VPR
D_3_PP
D_2_SIT
D_1_TZ
D_0_TIT
D_0_SP
C_4_DOPRAVNE_INZENYRSKA_OPATRENI
C_3_KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES
C_2_KATASTRALNI_SITUACNI_VYKRES
C_1_SITUACI_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU
C_0_TIT
C_0_SP
B_STZ
A_PZ
0_TIT
0_SP