Zálohová platba za stočné

Připomínáme úhradu zálohových plateb za stočné

– vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace v obci Lhotka. Úhrada zálohových plateb do 20.3. poštvní složenkou, nebo převodem.
č. účtu: 115–1457 690 237 / 0100
VS: číslo smlouvy

Více informací..Provozování splaškové kanalizace