1. Výstavba kanalizace

Úspěšné čerpání dotace na spolufinancování výstavby kanalizace z prostředků Středočeského kraje Operační program Životního prostředí – podpora projektu výstavby kanalizace v obci Lhotka – navýšení podpory Operační program Životního prostředí – podpora projektu výstavby kanalizace v obci Lhotka Výstavba kanalizace – dočasná změna kontaktní osoby – Stavbyvedoucí firmy Šindler Výstavba kanalizace v obci – domovní […]