Změna č.1 územního plánu

Změna č.1 textová část Změna č.1 Územní plán Výkres základního členění Hlavní výkres Kordinační výkres

Letní režim svozu odpadů

Od 1.5.2018 probíhá svoz komunálního 1x za 14 dnů Dnem svozu komunálního odpadu v obci Lhotka i nadále zůstává středa. Svoz komunálního odpadu v obci Lhotka bude probíhat každý sudý týden.