10. Podpora turistiky a cykloturistiky v obci Lhotka – výstavba parkovacích stání atd.

Plán rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka – Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 – Základní kvalifikační předpoklady Příloha č. 3 – Smlouva o dílo Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o subdodavatelích Příloha č. 5 […]