Provozování splaškové kanalizace

Kanalizační řád stokové sítě obce Lhotka
Smlouva o odvádění odpadních vod
Příloha č. 1 – souhlas obce s napojením na splaškovou kanalizace
Příloha č. 2 – všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 3 – výpočet množství vypouštěné odpadní vody bez měření
Zápis o kontrole kanalizační přípojky před zásypem

Ceník za odvádění odpadních vod

2024 66,00 Kč/m3 bez DPH
2023 59,80 Kč/m3 bez DPH
2022 47,00 Kč/m3 bez DPH
2021 47,00 Kč/m3 bez DPH
2020 47,00 Kč/m3 bez DPH
2019 47,00 Kč/m3 bez DPH
2018 45,00 Kč/m3 bez DPH
2017 38,50 Kč/m3 bez DPH
2016 38,50 Kč/m3 bez DPH
2015 38,50 Kč/m3 bez DPH