Výběrové řízení Kuželna

Výzva zájemcům k podání nabídky a zadávací dokumentace Příloha 1 Krycí list nabídky Příloha 2 Základní kvalifikační předpoklady Příloha 3 Smlouva o dílo návrh Příloha 4 Čestné prohlašení o poddodavatelích Příloha 5 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách Příloha 6 Výkaz výměr PD kuželna (zip)

Obnova místní komunikace v ulici Větrná

Výzva zájemcům a zadávací dokumentace k podání nabídky_Lhotka Příloha 1 Krycí list nabídky_MMR Příloha 2 Základní kvalifikační předpoklady Příloha 3 Návrh smlouvy o dílo Příloha 4 Čestné prohlašení o poddodavatelích 2017 Příloha 5 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách Příloha 6 Slepý položkový rozpočet