Obnova komunikaci v obci Lhotka- ulice Hořejší, Ulička a propojovací ulice mezi ulicemi Hořejší a Ke Hřišti

Ke stažení ZIP Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Příloha č.6_Slepý položkový rozpočet Příloha 5 Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách Příloha_4 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o poddodavatelích Příloha_3 Návrh smlouvy o dílo Příloha_2 Základní_kvalifikační_předpoklady Příloha_1 Krycí list nabídky 2021 G_0_TIT D_9_ODVOD_ZLAB D_8_PRIP D_7_UV D_6_VYT_VYKR D_5_CHPR D_4_VPR D_3_PP D_2_SIT D_1_TZ D_0_TIT D_0_SP C_4_DOPRAVNE_INZENYRSKA_OPATRENI […]