Změna č.1 územního plánu

Změna č.1 textová část Změna č.1 Územní plán Výkres základního členění Hlavní výkres Kordinační výkres

19. Rekonstrukce společenského domu

Obec Lhotka získala začátkem roku 2015 nemovitost č.p. 45, dříve Hostinec U Hejduků. Součástí koupě byly i pozemky, které obec zpřístupnila veřejnosti a vzniká zde park s vodní plochou. V dalších prostorách vzniklo zázemí pro obec a místní spolky, byl pronajat byt.

16. Oprava veřejných komunikací

Obnova polní cesty – Lhotka 307 12002 Obnova komunikací v ulici Ke Hřišti Obnova komunikací v obci Lhotka za podpory MMR Obnova komunikací v obci Lhotka 2016 Oprava komunikace v ulici Západní Plán obnovy místních komunikací v obci Lhotka v roce 2016 Oprava komunikace v ulici K Sáhovce: