Brdce, jedna z brdských osmistovek 

2018-01-17 08:22:06 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Šestá nejvyšší brdská osmistovka, pokud ovšem počítáme poněkud sporný Bohutínský vrch, se jmenuje Brdce (839 m). Hora pod tímto názvem je zakreslena již v takzvaném 3. vojenském mapování z roku 1913. Na jižní a východní straně vrcholu je rozsáhlá mýtina s ještě poměrně mladým smrkovým porostem. To poutníkovi, najde-li si vhodné místo, umožňuje rozhlédnout se daleko do kraje. 

Foto

Brdy. Brdce, vrcholová partie s posedem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Především je dobře vidět Lázský rybník, který je odtud asi 2,5 km. V dálce za ním se pak rýsují kopce středního Povltaví. Pěkně je například vidět barokní poutní místo Maková, vzdálené odtud 21,5 km. Výhled se tu zkrátka otevírá na hezký kus východních a jižních Čech, včetně pohraničních šumavských hvozdů. Moc pěkné místo, i když vyhlídka nám kvapem zarůstá. Ovšem skutečně nezapomenutelným zážitkem je odtud brzy ráno sledovat východ slunce.

Svahy Brdců jsou na severní straně poměrně povlovné a míří k Borskému sedlu. K tomu se odtud můžeme dostat upravenou lesní cestou zvanou Jeřábecká. Na jihu a východě jsou svahy Brdců naopak strmé. Pod nimi si cestu k vrcholu nachází lesní cesta Brdecká, která se odpojuje od frekventované, modře značené cesty Havelské.

Na severovýchodním svahu, nedaleko Bahenské cesty, můžeme objevit starý vojenský bunkr. Něco přes 1 km východním směrem leží na výše zmíněné modré značce Skelná huť. Tu založil v polovině 18. století Tobiáš Matěj Adler. Huť prosperovala asi 30 let. Po jejím zániku byla na mýtině, která se zde vytvořila, založena myslivna. Zde se údajně pořádaly knížecí lovy. I v současné době při cestě najdeme samostatnou dřevěnou stavbičku (stodolu, seník), oboru s krmelci a malý rybníček.

Na Brdce se nejspíše vydáme od Pilského rybníka, z jehož hráze jsou Brdce také dobře vidět. Vyrazíme po modré. Za Skelnou hutí budeme muset u cedulky, označující počátek Havelské cesty, odbočit vpravo a serpentinovitě vystoupat k k vrcholu. Na Brdce můžeme vyjít také z Borského sedla nebo vystoupat od Lázského rybníka. Za pěkného počasí rozhled z Brdců jistě oceníme.

 

Brdce – vrchol označený kamenným mužíkem a vlajkou.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Na temeni Brdců je třeba si najít místo s nejlepším rozhledem. Na foto je vidět Lázský rybník, který je odtud asi 2,5 km. V dálce za ním se pak rýsují kopce středního Povltaví. Pěkně je například vidět barokní poutní místo Maková, vzdálené odtud 21,5 km.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Pozůstatek činnosti armády v Brdech, bunkr na severovýchodním svahu Brdců.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Na Skelné Huti. Lesní cesta Perkanská.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdce, přístupové lesní cesty (některé z nich dosud neoznačené cedulkou) a poloha bunkru.
(Mapa ČÚZK)
Mgr. Jaroslav Hodrment ©
zdroj: turistika-brdy.cz