Povinné informace

Úplný oficiální název povinného subjektu Obec Lhotka
Důvod a způsob založení Právním základem současného postavení obce Lhotka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon  č. 128/2000 Sb., Organizační struktura obce Lhotka
Organizační struktura Organizační řád obce
Kontaktní spojení Obec Lhotka
Adresa Hořejší 16, Lhotka
 PSČ 267 23 Lochovice
mobil 721084881
email lhotka@oulhotka.cz
Datová schránka gk8at92
Úřední hodiny Čtvrtek 18.00 – 20.00 hod
Případné platby lze poukázat na BÚ v Komerční bance Beroun
Bankovní účet 11527131/0100
Poplatek za komunální odpad: můžete uhradit na účet KB, uveďte číslo popisné a do textu Vaše celé jméno
IČO 00509728
DIČ bez DIČ
Údaje o schváleném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok http://www.oulhotka.cz/uredni-deska/
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky Proti rozhodnutí 013 o neposkytnuti informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce.
Předpisy
Úhrady za poskytování informací
Výroční zpráva