7. Příprava stavebních pozemků – výstavba technické infrastruktury v Z1

Obec Lhotka prodala všechny zasíťované stavební parcely v nově zastavitelné lokalitě „Z1 – Na Výsluní“. Nyní je dokončena vodohospodářská infrastruktura, kolaudace proběhla v červenci a realizuje se komunikace. Kolaudace komunikace je naplánovaná na jaro 2017. Přípojení k distribuční soustavě ČEZ je realizované. Ke všem pozemkům je přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (splašková i dešťová), včetně […]