Úřední deska

Vystavovatel Název Dokumentu Datum vyvěšení Stažení Datum sejmutí
Obec Lhotka Návrh závěrečného účtu za rok 2021 09.05.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Porovnání cen vodného a stočného za rok 2021 05.05.2022 Stáhnout 05.06.2022
Krajský úřad Středočeského kraje Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Stř. kraje 05.05.2022 Stáhnout 05.06.2022
Obec Lhotka Odpověď na žádost dle zákona 106_1999 Sb 05.05.2022 Stáhnout 05.06.2022
Finanční úřad pro Středočeský kraj Finanční úřad – veřejná vyhláška 28.04.2022 Stáhnout 28.05.2022
Obec Lhotka Rozpočtové opatření č. 1/2022 24.03.2022 Stáhnout 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy MZE – Dunaj 03.02.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy MZE – Odra 03.02.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy MZE – Labe 03.02.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Rozpočtové opatření č. 7/2021 03.01.2022 Stáhnout
Finanční úřad pro Středočeský kraj Podávání daňoveho příznání z nemovitostí 23.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Rozpočet 2022 18.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2022 VČETNĚ PLNĚNÍ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK.pdf 18.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2024 18.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Strategický plán obce Lhotka 10.12.2021 Stáhnout
CNL INVEST s.r.o. Žádost o vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 26.11.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Darovací smlouva 19.07.2021 Stáhnout
Krajský úřad Středočeského kraje Veřejná vyhláška – životní prostředí 01.07.2021 Stáhnout
Obec Lhotka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 17.07.2020 Stáhnout
Obec Lhotka Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 20.05.2020 Stáhnout
Město Hořovice Střednědobý výhled DSO Hořovice na r.2021-2023 18.12.2019 Stáhnout
Obec Lhotka Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2019 – 2023 06.12.2018 Stáhnout
Obec Lhotka Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2022 06.12.2017 Stáhnout