Úřední deska

Vystavovatel Název Dokumentu Datum vyvěšení Stažení Datum sejmutí
Obec Lhotka Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lhotka 22.02.2024 Stáhnout 29.02.2024
Obec Lhotka Rozpočtové opatření č. 12/2023 29.01.2024 Stáhnout
Obec Lhotka Schválený rozpočet 2024 vč. plnění předchozího roku 23.12.2023 Stáhnout
Obec Lhotka Střednědobý výhled na období 2024 – 2026 23.12.2023 Stáhnout
DSO Hořovicka Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka 2025 -2027 18.12.2023 Stáhnout
DSO Hořovicka Schválený rozpočet DSO Hořovicka na rok 2024 18.12.2023 Stáhnout
VaK Beroun Kalkulace vodného na rok 2024 07.12.2023 Stáhnout 31.12.2024
UZSVM Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 24.08.2023 Stáhnout
UZSVM Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – příloha 24.08.2023 Stáhnout
Obec Lhotka Závěrečný účet 2022 01.06.2023 Stáhnout
Obec Lhotka Návrh závěrečného účtu za rok 2022, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022 17.05.2023 Stáhnout
Státní pozemkový úřad Monitoring eroze zemědělské půdy 04.05.2023 Stáhnout
Státní veterinární správa Mimořádná veterinární opatření 23.03.2023 Stáhnout
Státní veterinární správa Mimořádná veterinární opatření / příloha 23.03.2023 Stáhnout
Obec Lhotka Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v k.ú. Lhotka 25.02.2023 Stáhnout
Obec Lhotka ÚZSVM – nedostatečně identifikovaní vlastníci – informace 25.02.2023 Stáhnout
Obec Lhotka Rozpočtové opatření č. 8/2022 27.12.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 20.12.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Schválený rozpočet roku 2023 včetně plnění za předcházející rok 20.12.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Návrh rozpočtu na rok 2023 01.12.2022 Stáhnout
Krajský úřad Středočeského kraje Opatření obecé povahy 06.10.2022 Stáhnout
VaK Beroun Cena vodného VAK Beroun od 1.10.2022 06.10.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 20.07.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Obecně závazná vyhláška obce Lhotka o úhradě vodného 1_2022 03.06.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lohotka 02.06.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy MZE – Dunaj 03.02.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy MZE – Odra 03.02.2022 Stáhnout
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy MZE – Labe 03.02.2022 Stáhnout
Obec Lhotka Rozpočtové opatření č. 7/2021 03.01.2022 Stáhnout
Finanční úřad pro Středočeský kraj Podávání daňoveho příznání z nemovitostí 23.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Rozpočet 2022 18.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2022 VČETNĚ PLNĚNÍ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ROK.pdf 18.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2024 18.12.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Strategický plán obce Lhotka 10.12.2021 Stáhnout
CNL INVEST s.r.o. Žádost o vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 26.11.2021 Stáhnout
Obec Lhotka Darovací smlouva 19.07.2021 Stáhnout
Krajský úřad Středočeského kraje Veřejná vyhláška – životní prostředí 01.07.2021 Stáhnout
Obec Lhotka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 17.07.2020 Stáhnout
Obec Lhotka Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 20.05.2020 Stáhnout
Město Hořovice Střednědobý výhled DSO Hořovice na r.2021-2023 18.12.2019 Stáhnout
Obec Lhotka Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2019 – 2023 06.12.2018 Stáhnout
Obec Lhotka Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2022 06.12.2017 Stáhnout