Kapacita školního spoje do Lochovic

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o řešení kapacity školního spoje do Lochovic.

Ze strany Integrované dopravy Středočeského kraje byla snaha s dopravcem situaci vyřešit nasazením kapacitnějšího vozidla, ale v rámci prověřování bylo zjištěno, že by byl problém přenesen do jiné lokality, kde by autobus s menší kapacitou nedostačoval.

Nakonec bylo přistoupeno k variantě se změnou oběhů vozidel, kdy bude od 4. 9. 2023 zaveden nový školní spoj v trase Lhotka (7:32) – Lochovice,nám. (7:37). Aby mohl být tento spoj realizován, musí být upravena časová poloha spoje předcházejícího, a to z Jince,Sokolovna (7:07) – Lhotka (7:33) – Lochovice,nám. (7:38) nově na Jince,Sokolovna (7:02) – Lhotka (7:23) – Lochovice,nám. (7:28) bez pobytu v Hostomicích.

Věříme, že výše uvedeným řešením bude ranní dojíždění dětí z naší obce od nového školního roku komfortnější.

s pozdravem Tomáš Hejduk

Jízdní řád linky PID 640 s platností od 4. 9. 2023 s vyznačenou úpravou.

PID 640_0409

ke stažení