Poselství Velikonoc, bohoslužby o Velikonocích:

Milí přátelé

Jsou tu Velikonoce, svátky, které provází řada folklorních a prastarých zvyků, barvení kraslic, pomlázka. V církevní tradici je důležitá noc z Bílé soboty na Boží hod, jinak řečeno Velká noc, proto Velikonoce.

O této noci a v následujících dnech slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání. Na tyto nejdůležitější křesťanské svátky se připravujeme čtyřicetidenní postní dobou. V jejím závěru, o Zeleném čtvrtku, si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Následuje Velký pátek, den Ježíšova umučení a pak, jak jsem již zmínil, začínají v sobotu v noci Velikonoce. Od Velkého pátku až do bohoslužby v sobotu večer se po celém světě neslouží mše svatá, jakoby v té chvíli byla každá slova navíc. Je tu veliké mlčení, očekávání. Za  mlčení zvonů a celé církve, se soustřeďujeme jen na modlitby, na rozjímání o tom, který nás tolik miloval, že za nás položil svůj život. V záplavě slov, hudby, malicherných zpráv, vydávaných za životně důležité, mnohdy člověk přeslechne Boží hlas. Proto je dobré občas zmlknout, ztišit se a zkusit naslouchat. Můžeme pak snáze přijít na to, co je skutečně důležité a současně si všimnout tiché lásky těch, kdo jsou kolem nás a s námi.

Přejí požehnané dny.

Stefan Wojdyla, kněz

Bohoslužby o Velikonocích:

  1. března – Zelený čtvrtek  16:30 Hostomice, 18:00 Hořovice (kostel sv. Jiljí)
  2. března – Velký pátek 18:00 (kostel sv. Jiljí)
  3. března – Bílá sobota 20:00 (kostel sv. Jiljí) křest dospělých
  4. dubna – Velikonoční neděle 8:30 Lochovice, 10:00 (kostel sv. Jiljí) žehnání pokrmů, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy, 18:00 Hostomice
  5. dubna – Velikonoční pondělí  7:00 Praskolesy, 8.30 Lochovice, 10:00 (kostel Nejsv. Trojice)

Ekumenická bohoslužba:

V úterý 10. dubna od 18:30 se bude v kostele sv. Jiljí v Hořovicích konat ekumenická bohoslužba. Bohoslužbu povede Stefan Wojdyla, kněz farnosti Hořovice, kázat bude Samuel Hejzlar, evangelický farář na Dobříši a v Hořovicích.

Srdečně zveme.