PROJEKT: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE LHOTKA

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2182000540
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – KOMPONENTA 2.2.2 NPO
Předmět dotace: Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení.
Dotace byla použita na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení za
účelem dosažení úspory elektrické energie.
Plakát dotace_Lhotka

ke stažení