10. Podpora turistiky a cykloturistiky v obci Lhotka – výstavba parkovacích stání atd.

Plán rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka
Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka – Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 5 – Slepý položkový rozpočet
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace

Plánovaná výstavba parkovacích státní u obchodu COOP, situace A.
Plánovaná výstavba parkovacích státní u obchodu COOP, situace B.

V roce 2015 je v plánu získat dotaci na realizace parkoviště v ulici Hořejší.

V roce 2014 obec Lhotka získala dotaci na realizaci parkoviště pro podporu cykloturistiky umístěnou v ulici K Sáhovce.