Czech point.

Na Obecním úřadu Lhotka můžete využít služeb Czech point.

Dne 1.7.2012 byly spuštěny základní registry. Dle §14 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech se na kontaktních místech veřejné správy vydávají výpisy ze základních registrů. Dále se prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy bude vydávat záznam o využívání údajů v základních registrech, provádět nahlášení nesouladu referenčních údajů a vydání souhlasu o poskytování údajů třetí osobě. V Czech POINTu vznikla složka Základní registry, kde je umístěno 10 nových formulářů.

Současně je k dispozici podrobná uživatelská dokumentace, která popisuje krok za krokem celý proces práce se samotným formulářem pro jednotlivé registry. Uživatelé ji naleznou standardně v záložce „Dokumentace“ přímo v systému Czech POINT. Dokumentace je rovněž umístěna v InfoPORTu ve složce Czech POINT. Uživatelská dokumentace je k dispozici od 26.6.2012.

Přístup do základních registrů přes CzechPOINT@office

Rozhraní CzechPOINT@office je rovněž napojeno na základní registry pro přístup OVM k údajům v ZR. Toto rozhraní je poskytováno pro všechny obce a orgány veřejné moci ZDARMA. Díky tomuto rozhraní se obce nebo orgány veřejné moci, které nemají nebo nechtějí přistupovat přes vlastní agendový informační systém (např. spisová služba), dostanou k datům v základních registrech.

Více informací získáte na stránkách Czech point.