Poplatky za komunální odpad a psy 2021

Poplatky za komunální odpad a psy Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, chataři a chalupáři také do 28. 2. kalendářního roku. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je pro rok 2021 stanovena na částku 600,- Kč / […]

Sběrné místo elektroodpadu

Odběr elektro odpadu bude probíhat každý čtvrtek od 18.00 do 19:00 hod. u stodoly vedle restaurace u Hejduků. Přivezení elektro-odpadu je třeba nahlásit na Obecním úřadě. Elektro odpad si převezme zastupitel obce.

Letní režim svozu odpadů

Od 1.5.2018 probíhá svoz komunálního 1x za 14 dnů Dnem svozu komunálního odpadu v obci Lhotka i nadále zůstává středa. Svoz komunálního odpadu v obci Lhotka bude probíhat každý sudý týden.