Komunální volby do zastupitelstva obcí 2018

Informace k podávání kandidátních listin, vzory kandidátních listin jednotlivých typů volebních stran, vzor prohlášení kandidátů a petice jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-2018 Oznámení registračního úřadu (MěÚ Hořovice) Seznam obcí, ze kterých se KL podávají POÚ Zaslání starostům informace na úřední desku-volby POTŘEBNÝ POČET PODPISŮ NA PETICÍCH