3. Výměna vodovodního řadu

Lhotka – výměna vodovodní přípojky Kontaktní údaje VaK Beroun Návrh – nabídkový rozpočet Vak Náklady na realizaci vodovodní přípojky – souběh s kanalizační přípojkou Náklady na realizaci vodovodní přípojky – uložení v místní komunikaci Náklady na realizaci vodovodní přípojky – ostatní plochy Náklady na realizaci vodovodní přípojky – státní komunikace, samostatně Náklady na realizaci vodovodní […]