Běžkařská sezóna 2017/2018 v Brdech: Město Příbram a Vojenské lesy a statky se dohodly na řešení situace

2017-11-16 10:02:05 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Destinační společnost Brdy a Podbrdsko pod hlavičkou Středočeského kraje stále ještě není založena. Proto zatím nemůže začít prosazovat zájmy svých budoucích členů, ani zájmových skupin. Blíží se zima a s ní, stejně jako vloni, vyvstává otázka běžkařů: „Jaké cesty v Brdech pro nás zůstanou ve sjízdném stavu?“ Město Příbram proto předložilo Vojenským lesům a statkům, s.p., divize Hořovice (VLS) zkušební návrh tras pro letošní sezónu. Po několika jednáních a připomínkovém řízení i s dotčenými obcemi došlo ke společné dohodě. 

Foto

(Ilustrační foto z Brd – archiv města Příbrami)

„Rok se s rokem sešel a my se bohužel nacházíme v té samé situaci jako vloni. Nemáme nástroj, jakým bychom mohli efektivně a koncepčně řešit nejen aktuální požadavky běžkařů, ale i jiné problémy související s rozvojem turismu v Brdech,“ zhodnotil za město Příbram jeho starosta Jindřich Vařeka s tím, že stejně jako minulý rok proto město vyvinulo iniciativu s cílem zajistit dohodu s VLS, zastupující vlastníky pozemků, a Správou CHKO Brdy, jako orgánem ochrany přírody, ohledně zimní údržby brdských komunikací.

„I když ještě nefunguje destinační společnost, Město Příbram je pro nás legitimním partnerem, který i pro letošek tuto záležitost zastřeší,“ uvedl za VLS ředitel Petr Švadlena.

Výsledkem jednání pro letošní zimní sezónu je zkušební návrh cest, které nebudou ošetřeny zimní údržbou. Návrh upravuje více než 75 km cest. Na mapě si každý milovník zimních stop může najít trasy, které nebudou ošetřeny vůbec, také ty, které budou pouze pluhovány, ale také komunikace, které budou ošetřeny a to včetně posypu.

„Podle tohoto návrhu upravíme údržbu komunikací s ohledem na svoji hospodářskou činnost. Provedeme mimořádná opatření a změnu zimní údržby se zřetelem na ochranu přírody,“doplnil ředitel Švadlena a přidal informaci, že sněžná vozidla, resp. strojová úprava běžkařských tras, není ani pro letošek v Brdech povolena.

Díky této dohodě s VLS tak milovníci bílé stopy budou moci využít v Brdech cesty, na kterých se pravidelně drží nejhlubší sněhová pokrývka po nejdelší období roku, např. na hlavním hřebeni Brd. Vzniká tak základní síť cest, které lze lyžařům doporučit k využití v letošní zimní sezóně. „Je ale třeba předem upozornit, že se prozatím nejedná o regulérní lyžařské trasy a jejich využívání lyžaři bude samozřejmě na jejich vlastní nebezpečí,“ upozornil dále Jindřich Vařeka s tím, že za současného stavu věci nebylo možné udělat více.

„Tato dohoda dá běžkařům jistoty, že úsilí spojené s vyšlapáváním běžkařských stop nepřijde nazmar,“ vysvětlil dále starosta Vařeka s důrazem na to, že se jedná o mimořádné opatření pouze pro tuto zimní sezónu a že neřeší jejich definitivní značení v terénu. „Vojenské lesy a statky nás proto vyzvaly, abychom předložili konkrétní návrh trvale značených běžkařských tras. V tuto chvíli připravujeme dokumentaci,“ doplnil.

Je třeba však upozornit na nové Opatření obecné povahy ministerstva obrany ze dne 9. 10. 2017 o zřízení bezpečnostních pásem se zákazem vstupu v bývalém vojenském výcvikovém prostoru s důrazem na to, že je prioritní dodržovat opatření uvedená v tomto nařízení a také respektovat aktuální značení v terénu bez ohledu na návrh tras pro letošní sezónu.

Na závěr Petr Švadlena připomněl, že zastavit zimní údržbu páteřních komunikací ve správě VLS nemůže, protože není možné opomenout povinnost zajistit sjízdnost komunikací pro potřeby Armády České Republiky, složek IZS a dalších subjektů s oprávněným důvodem pro vjezd do prostoru CHKO

Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí

Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

zdroj: turistika-brdy.cz