Brauchitschova vyhlídka 

2018-01-22 08:43:23 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Jihozápadně od loveckého zámečku Tři Trubky, něco přes 400 m vzdušnou čarou, se svažuje rozsáhlé a strmé kamenné pole. Na jeho vrcholu najdeme polorozpadlou lavici. Místo s opravdu pěkným rozhledem se nazývá Brauchitschova vyhlídka (599 m – alternativně také Třítrubecká nebo Jestřábí). 

Přes údolí Třítrubeckého potoka odtud můžeme vidět protější Vrchy (717 m). Vpravo od nich pohlédneme do údolí potoka Reserva, do něhož zprava spadají svahy Koruny (837 m). V dálce je údolí uzavřeno prudce stoupající hradbou nejvyšší brdské hory Toku (865 m). Mezi stromy jsou vpravo částečně vidět také jižní svahy Koruny, uzavírající další údolí, jímž protéká Třítrubecký potok.

Německý polní maršál Walter von Brauchitsch (1881 – 1948), veterán 1. světové války, stanul v čele Vrchního velitelství branné moci v roce 1938, na maršála byl povýšen po vítězství ve Francii v roce 1940. Po neúspěších na východní frontě, pro osobní neshody s Adolfem Hitlerem a také díky svému zdravotnímu stavu (infarkt) rezignoval a z aktivní vojenské služby byl v roce 1941 převelen do zálohy. Od roku 1942 až téměř do konce války byl jako „vrchní lovčí“ převelen či internován na zdejším Třítrubeckém zámečku.

Brauchitsch byl prý vášnivý nimrodem a rád se procházel nádhernou brdskou přírodou. Pravidelně se vydával asi na 3 km dlouhou vycházku, později zvanou jako Brauchitschova stezka, zahrnující i zmíněnou vyhlídku. Walter von Brauchitsch byl po válce vyšetřován za zločiny proti lidskosti, avšak již v roce 1948, ve svých 67 letech, ve vojenské nemocnici v Hamburku umírá, dle některých pramenů na pneumonii.

Na Brauchitschovu vyhlídku se nejspíše vydáme ze Strašic, po asfaltce podél a proti proudu Padrťského potoka (Klabavy). Po pravé straně mineme vojenský areál Amerika, projdeme kolem rozcestí U zlámané lávky a zanedlouho dorazíme k loveckému zámečku Tři Trubky (z okraje Strašic asi 2,5 km). Odtud pak jihozápadním směrem vystoupáme po dosud neznačené lesní cestě, která zleva či také zprava obchází kamenné pole. Brauchitschova vyhlídka se nám za tu trochu námahy rozhodně dokáže bohatě odměnit.

 

Z mapy ČÚZK je dobře patrná situace v terénu. Brauchitschova (zde oficiálně Třítrubecká) vyhlídka je jen něco přes 400 m vzdušnou čarou od zámečku Tři trubky, avšak prudkým stoupáním. Lesní cesty, na mapě neoznačené, obíhají kamenné pole pod vyhlídkou (směřujícím jihovýchodním směrem) buď zleva nebo zprava, lze si tedy vytvořit okružní stezku.
Mgr. Jaroslav Hodrment ©
zdroj:turistika-brdy.cz