Středočeský kraj: Zastupitelstvo schválilo založení spolku Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. 

2018-04-30 09:32:07 | Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©

Krajští zastupitelé dali ve čtvrtek 26. dubna 2018 zelenou k založení destinačního spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., v němž bude kraj zároveň zakládajícím členem. 

Foto

Brdy. Jezevčí skála.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

„Založení této destinační agentury se naší nové koalici, na rozdíl od té předcházející, kde se radnímu nepodařilo dotáhnout založení agentury do konce, podařilo už po čtyřech měsících úzké spolupráce s dotčenými obcemi a subjekty, aby konečně mohlo dojít k rozvoji této vzácné oblasti Brd. Ta má své specifikum a zaslouží si péči,“ komentovala rozhodnutí zastupitelů hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

O založení turistické oblasti Brdy a Podbrdsko se od r. 2016 pokoušely dvě organizace, jejich vzájemná jednání však ztroskotala. Středočeský kraj proto navrhl, aby Krajský úřad připravil koncept založení organizace destinačního managementu s přímou účastí Středočeského kraje a zároveň pro něj připravil stanovy a příspěvkový řád.

„Úlohou destinačního managementu je rozvíjet oblast a popularizovat ji tak, aby byla vnímána jako turisticky atraktivní. Středočeský kraj hodlá investovat do nové agentury pro Brdy a Podbrdsko 600 tisíc korun. Je to dokonce mnohem více než se dává v obdobných případech, kde se tato částka pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ zdůraznil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011).

V rámci vznikajícího destinačního spolku oslovil Středočeský kraj všechny partnery v regionu, tedy zejména obce a jejich svazky a místní akční skupiny. Ke spolupráci vyzval i organizace, které spolu o destinační management v Brdech soupeřily – tj. Destinační společnost Brdy, v níž jsou členy například Příbram a Dobříš, a Destinační agenturu Brdy, která je organizační složkou ekologického centra Orlov.

Aby byl umožněn vstup do vznikajícího spolku, který bude mít na starosti rozvoj turistiky v Brdech, i malým obcím, navrhl Středočeský kraj ve stanovách poměrně nízké příspěvky. V únoru 2018 proběhlo jednání s tzv. strategickými partnery, kteří se vstřícně vyjádřili k navrženým stanovám a projevili zájem o účast ve spolku. Z tohoto jednání se vyprofilovaly jako možní zakládající členové připravovaného spolku následující organizace: Ekologické centrum Orlov, o. p. s., města Příbram a Řevnice a mikroregion Hořovicko.

Destinační společnosti vznikají po celé zemi a rozvíjejí je obce spolu s podnikateli a organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem. Hlavními přínosy jsou vytvoření jednotné koncepce pro celý region, jednodušší přístup k financování rozvoje turistiky, vytvoření značky regionu a spojení subjektů, které mají zájem o spolupráci.

Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©

zdroj: turistika-brdy.cz