3. Výměna vodovodního řadu

Lhotka – výměna vodovodní přípojky Kontaktní údaje VaK Beroun Návrh – nabídkový rozpočet Vak Náklady na realizaci vodovodní přípojky – souběh s kanalizační přípojkou Náklady na realizaci vodovodní přípojky – uložení v místní komunikaci Náklady na realizaci vodovodní přípojky – ostatní plochy Náklady na realizaci vodovodní přípojky – státní komunikace, samostatně Náklady na realizaci vodovodní […]

1. Výstavba kanalizace

Úspěšné čerpání dotace na spolufinancování výstavby kanalizace z prostředků Středočeského kraje Operační program Životního prostředí – podpora projektu výstavby kanalizace v obci Lhotka – navýšení podpory Operační program Životního prostředí – podpora projektu výstavby kanalizace v obci Lhotka Výstavba kanalizace – dočasná změna kontaktní osoby – Stavbyvedoucí firmy Šindler Výstavba kanalizace v obci – domovní […]