10. Podpora turistiky a cykloturistiky v obci Lhotka – výstavba parkovacích stání atd.

Plán rozšíření parkovacích stání v obci Lhotka Podpora rozvoje rekreační cyklistiky v obci Lhotka – Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 – Základní kvalifikační předpoklady Příloha č. 3 – Smlouva o dílo Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o subdodavatelích Příloha č. 5 […]

7. Příprava stavebních pozemků – výstavba technické infrastruktury v Z1

Obec Lhotka prodala všechny zasíťované stavební parcely v nově zastavitelné lokalitě „Z1 – Na Výsluní“. Nyní je dokončena vodohospodářská infrastruktura, kolaudace proběhla v červenci a realizuje se komunikace. Kolaudace komunikace je naplánovaná na jaro 2017. Přípojení k distribuční soustavě ČEZ je realizované. Ke všem pozemkům je přivedena vodovodní a kanalizační přípojka (splašková i dešťová), včetně […]